De Centrale Zorgverlener vervult een verbindende rol tussen zorg- en maatschappelijke domein door in contact te staan met relevante zorgprofessionals, relevante gemeentelijke functionarissen en professionals op gebied van welzijn. De behandelaar heeft kennis van de sociale kaart van zijn regio zodat deze als spin-in-het web voor de gezinnen kan functioneren en kan doorverwijzen waar nodig.

De Centrale Zorgverlener stelt samen met het kind en het gezin een plan van aanpak op waarin de doelstellingen worden beschreven met bijbehorende acties gericht op een duurzame leefstijlverandering. De Centrale zorgverlener stelt in overleg prioriteiten in de benodigde leefstijlveranderingen. Er is aandacht voor kleine stap-voor-stap veranderingen passend bij het kind en gezin, om uiteindelijk tot duurzame leefstijlveranderingen te komen. Het nastreven van kleine succeservaringen kan de motivatie vergroten en leiden tot grotere succeservaringen.

Als er op veel gebieden problemen spelen is het soms beter niet alle thema’s tegelijk aan te pakken. Beter is het om de interventies elkaar op te laten volgen en het gezin succes ervaringen op te laten doen in het nemen van kleine stappen. Het kan daardoor voorkomen dat de nadruk van de behandeling tijdelijk ligt op één bepaald thema (bv voeding, beweging, stress, slaap). De nadruk op een bepaald thema kan gedurende de behandeling verschuiven.

 

De Kinderleefstijlcoach stelt samen met het kind en het gezin een plan van aanpak op waarin de doelstellingen worden beschreven met bijbehorende acties gericht op een duurzame leefstijlverandering. Er is aandacht voor kleine stap-voor-stap veranderingen passend bij het kind en gezin, om uiteindelijk tot duurzame leefstijlveranderingen te komen. Het nastreven van kleine succeservaringen kan de motivatie vergroten en leiden tot grotere succeservaringen.

Als er op veel gebieden problemen spelen is het soms beter niet alle thema’s tegelijk aan te pakken. Beter is het om de interventies elkaar op te laten volgen en het gezin succes ervaringen op te laten doen in het nemen van kleine stappen. Het kan daardoor voorkomen dat de nadruk van de behandeling tijdelijk ligt op één bepaald thema (bv voeding, beweging, stress, slaap). De nadruk op een bepaald thema kan gedurende de behandeling verschuiven.

De frequentie van contact tussen de Kinderleefstijlcoach en kind en gezin kan verschillen. De consulten richten zich altijd op het kind en het gezin en zijn omgeving.

Voor kinderen met een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico  is  een verwijzing van een arts (huisarts, jeugdarts of kinderarts) noodzakelijk. Deze kinderen kunnen verwezen worden naar een Kinderleefstijlcoach waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn op onze website.

Kinderen met een licht verhoogd GGR kunnen deelnemen aan de leefstijlinterventie Your Coach Next Door indien er afspraken zijn gemaakt met de betreffende gemeente over de vergoeding van de inzet van de Centrale zorgverlener.

Bij kinderen met een laag gewicht gerelateerd gezondheidsrisico wordt een centrale zorgverlener ingezet als coach voor module één t.e.m. module vier.

Vanaf een matig gewicht gerelateerd gezondheidsonderzoek wordt voor module 1 en 2 een Centrale Zorgverlener of een Kinderleefstijlcoach ingezet. Voor module 3 en 4 zal een Kinderleefstijlcoach ingezet worden.

Momenteel zijn onze kinderleefstijlcoaches werkzaam in onderstaande regio’s:

 • Buchten,
 • Brunssum,
 • Geleen
 • Helden
 • Cadier en Keer
 • Kerkrade
 • Landgraaf
 • Noord-Limburg
 • Nuth
 • Maastricht
 • Sittard
 • Urmond