Neem gerust contact op met YCND via info@ycnd.nl om te overleggen of je voldoet aan de vooropleidingseisen voor een opleiding bij YCND. We helpen je graag verder.

Onze ervaring is dat de voorkennis van deelnemers aan onze opleidingen kan verschillen. In principe verlenen we geen vrijstelling aan de opleidingen opv een vooropleiding. Wel bieden we losse stages en extra trainingen aan voor mensen die een opleiding YCND bij ons hebben gevolgd.
Een extra stage kan gevolgd worden door mensen die de opleiding YCND gevolgd hebben maar die nog minder ervaring hebben in bijvoorbeeld de begeleiding van kinderen en gezinnen. Met een aanvullende stage kan extra ervaring opgedaan worden.
Een extra training is bedoeld voor mensen die de opleiding YCND hebben gevolgd waarbij gebleken is dat er nog minder ervaring of kennis aanwezig is m.b.t. een bepaald onderdeel (bv. motiverende gespreksvoering of m.b.t. Voeding en Beweging).

De opleiding Kinderleefstijlcoach is geaccrediteerd met 26 studiepunten voor de opleidingsdagen en 8 studiepunten voor de vier intervisie-bijeenkomsten. Momenteel wordt de accreditatie voor de opleiding Centrale Zorgverlener aangevraagd.

In principe wordt verwacht dat een deelnemer alle opleidings-onderdelen volgt. Bij uitzondering kan in overleg een alternatieve invulling besproken worden met de docenten.

Op dit moment wordt de kinderleefstijlcoach YCND vergoed na het volgend van de opleiding.

Your Coach Next Door is een leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht en hun gezinsleden, ontwikkeld in samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), GGD Zuid-Limburg en de Gemeente Maastricht. YCND was één van de 8 proeftuinen bij de ontwikkeling van het Landelijk Model voor de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

De opleidingen bij YCND zijn ontstaan vanuit de jarenlange ervaring met deze doelgroep bij COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children), zowel wat betreft behandeling/begeleiding als in het wetenschappelijk onderzoek. De docenten hebben zelf jarenlang ervaring als zorgverlener met de doelgroep en werken vanuit een multidisciplinaire netwerk-aanpak.

Je kunt na een opleiding YCND aan de slag met de YCND-aanpak op diverse manieren. Mensen kunnen werkzaam zijn vanuit een eigen praktijk of in loondienst zijn bij een zorginstelling. Kenmerkend voor YCND is vooral de netwerkaanpak. De mensen die bij YCND zijn opgeleid zijn na afloop onderdeel van het YCND-netwerk. In samenwerking met anderen die ook zijn opgeleid in de YCND aanpak kunnen nieuwe netwerken ontstaan en bestaande netwerken worden uitgebreid.

Ja, er worden diverse nascholings-trajecten aangeboden. Na de reguliere opleidingen YCND worden er stages aangeboden en losse workshops en trainingen. Ook is een vervolg aan begeleide intervisie-bijeenkomsten mogelijk via YCND.

Opleidingen YCND en nascholingen kunnen in Maastricht gegeven worden maar afhankelijk van het aantal deelnemers vanuit een bepaalde regio kunnen opleidingen en nascholingen ook elders op locatie verzorgd worden. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Bij annulering door de deelnemer geldt de volgende annuleringsregeling: annulering vindt plaats middels een aangetekend schrijven; bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en meer dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs/ de cursus geen kosten; bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en korter dan één maand voor aanvang van de training 50% van de overeengekomen prijs; bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en minder dan twee weken voor aanvang van de training is men de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Bij verhindering kan echter altijd een collega als plaatsvervanger deelnemen.