Your Coach Next Door ondersteunt kinderen met overgewicht op weg naar een gezonder en gelukkiger leven door een blijvende leefstijlverandering voor het hele gezin.

Steeds meer kinderen en jongeren hebben overgewicht en obesitas en daardoor al op jonge leeftijd een verhoogd risico op bepaalde ziektes. Ze hebben vaak ook een lagere kwaliteit van leven dan leeftijdgenoten zonder overgewicht. De oorzaak van het overgewicht is vaak gerelateerd aan de leefstijl.

Samenwerking in Limburg
In Limburg wordt rond het thema overgewicht bij kinderen al jarenlang samengewerkt tussen verschillende partijen. Tal van Limburgse gemeenten zijn aangesloten bij het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), waar specifiek wordt gewerkt aan preventie van overgewicht voor alle kinderen, door het verbinden van activiteiten die overgewicht moeten voorkomen. Tegelijkertijd wordt er vanuit Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare (COACH), onderdeel van het Maastricht UMC+, langdurige zorg-op-maat begeleiding geleverd aan kinderen en jong volwassenen met overgewicht en obesitas en door wetenschappelijk onderzoek nieuwe kennis gegenereerd over de juiste aanpak van overgewicht en obesitas. Voor het sluitend maken van de ketenzorg voor alle kinderen met overgewicht en obesitas wordt de effectieve COACH netwerkaanpak nu verder uitgerold met Your Coach Next Door naar een bredere  doelgroep in de regio. De Gemeente Maastricht is met Your Coach Next Door proeftuin geweest bij de totstandkoming van het Landelijk Model  Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Your Coach Next Door: de verbinding tussen preventie en zorg
Your Coach Next Door biedt dicht bij huis begeleiding en toegang tot effectieve zorg voor alle kinderen met overgewicht en obesitas. Hiermee wordt de verbinding tussen preventie en zorg gelegd.

De YCND aanpak
Binnen YCND gaan kind en gezin, na een uitgebreid kennismakingsgesprek aan de slag met een plan op maat, onder begeleiding van één centraal aanspreekpunt, de centrale zorgverlener ofwel  de Coach Next Door. Hierbij worden vanuit een coherent lokaal netwerk componenten op het gebied van voeding, beweging en gedrag toegevoegd, die specifiek van toepassing zijn voor het betreffende kind en gezin. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt wat er in de leefomgeving van het kind aanwezig is. Bij de inrichting van het lokale netwerk en proces wordt rekening gehouden met lokaal aanbod en de mogelijkheden en beperkingen daarbinnen.