Frequently Asked Questions

Ik weet niet of ik de juiste vooropleiding heb om een opleiding bij YCND te kunnen volgen.
Neem gerust contact op met YCND via info@ycnd.nl om te overleggen of je voldoet aan de vooropleidingseisen voor een opleiding bij YCND. We helpen je graag verder.

Kan ik op basis van mijn vooropleiding vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van de opleiding bij YCND?
Onze ervaring is dat de voorkennis van deelnemers aan onze opleidingen kan verschillen. In principe verlenen we geen vrijstelling aan de opleidingen opv een vooropleiding. Wel bieden we losse stages en extra trainingen aan voor mensen die een opleiding YCND bij ons hebben gevolgd.
Een extra stage kan gevolgd worden door mensen die de opleiding YCND gevolgd hebben maar die nog minder ervaring hebben in bijvoorbeeld de begeleiding van kinderen en gezinnen. Met een aanvullende stage kan extra ervaring opgedaan worden.
Een extra training is bedoeld voor mensen die de opleiding YCND hebben gevolgd waarbij gebleken is dat er nog minder ervaring of kennis aanwezig is m.b.t. een bepaald onderdeel (bv. motiverende gespreksvoering of m.b.t. Voeding en Beweging).

Kan ik accreditatiepunten verkrijgen door een opleiding YCND te volgen?
Op dit moment is accreditatie aangevraagd voor de opleiding tot kinderleefstijlcoach YCND.
Voor opleidingen YCND met een andere doelgroep wordt ook accreditatie aangevraagd.

Ik kan niet alle opleidingsdagen volgen of ben wegens ziekte een dag afwezig geweest.
In principe wordt verwacht dat een deelnemer alle opleidings-onderdelen volgt. Bij uitzondering kan in overleg een alternatieve invulling besproken worden met de docenten.

Word ik als zorgverlener vergoed door de zorgverzekeraar na het volgen van een opleiding bij YCND?
Op dit moment wordt de kinderleefstijlcoach YCND vergoed na het volgend van de opleiding.

Wat kenmerkt een opleiding bij YCND in
tegenstelling tot andere leefstijlcoach-opleidingen?
Your Coach Next Door is een leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht en hun gezinsleden, ontwikkeld in samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), GGD Zuid-Limburg en de Gemeente Maastricht. YCND was één van de 8 proeftuinen bij de ontwikkeling van het Landelijk Model voor de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

De opleidingen bij YCND zijn ontstaan vanuit de jarenlange ervaring met deze doelgroep bij COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children), zowel wat betreft behandeling/begeleiding als in het wetenschappelijk onderzoek. De docenten hebben zelf jarenlang ervaring als zorgverlener met de doelgroep en werken vanuit een multidisciplinaire netwerk-aanpak.

Waar kan ik aan het werk nadat ik een opleiding YCND gevolgd heb?
Je kunt na een opleiding YCND aan de slag met de YCND-aanpak op diverse manieren. Mensen kunnen werkzaam zijn vanuit een eigen praktijk of in loondienst zijn bij een zorginstelling. Kenmerkend voor YCND is vooral de netwerkaanpak. De mensen die bij YCND zijn opgeleid zijn na afloop onderdeel van het YCND-netwerk. In samenwerking met anderen die ook zijn opgeleid in de YCND aanpak kunnen nieuwe netwerken ontstaan en bestaande netwerken worden uitgebreid.

Biedt YCND ook nascholingen?
Ja, er worden diverse nascholings-trajecten aangeboden. Na de reguliere opleidingen YCND worden er stages aangeboden en losse workshops en trainingen. Ook is een vervolg aan begeleide intervisie-bijeenkomsten mogelijk via YCND.

Worden de opleidingen en nascholingen alleen in Maastricht gegeven?
Opleidingen YCND en nascholingen kunnen in Maastricht gegeven worden maar afhankelijk van het aantal deelnemers vanuit een bepaalde regio kunnen opleidingen en nascholingen ook elders op locatie verzorgd worden. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.