Your Coach Next Door ondersteunt kinderen met overgewicht op weg naar een gezonder en gelukkiger leven door een blijvende leefstijlverandering voor het hele gezin.

Your Coach Next Door is een leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht en hun gezinsleden, ontwikkeld in samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), GGD Zuid-Limburg en de Gemeente Maastricht.

Steeds meer kinderen en jongeren hebben overgewicht en daardoor al op jonge leeftijd een verhoogd risico op bepaalde ziektes. De oorzaak van het overgewicht is vaak gerelateerd aan de leefstijl.

Kenmerkend voor de aanpak binnen Your Coach Next Door is dat wordt gewerkt met één centrale zorgverlener, de Coach Next Door, die het vaste aanspreekpunt is voor uw gezin en de zorg coördineert.

De Coach Next Door is een HBO-opgeleide zorgverlener met een aanvullende opleiding tot Coach Next Door. Hij/zij begeleidt jullie primair zelf maar overlegt indien nodig of er andere zorgverleners in de begeleiding kunnen worden toegevoegd om uw kind extra te ondersteunen (bv een diëtist, een opvoedkundige, sport- en/of bewegingsdeskundige). De Coach Next Door houdt gedurende het begeleidingstraject afstemming met u en eventueel andere betrokken zorgverleners over de gezamenlijke aanpak.

Begeleiding op maat
Na een uitgebreid eerste gesprek met de Coach Next Door wordt samen met jullie een plan van aanpak gemaakt. Hierbij worden persoonlijke doelen van uw kind en de andere gezinsleden besproken op het gebied van voeding, beweging en gedrag. De Coach Next Door begeleidt jullie bij het bereiken van de persoonlijke doelen. In de beginfase worden er regelmatig afspraken gemaakt. Uiteindelijk gaan jullie steeds meer zelfstandig aan de slag. Het begeleidingstraject wordt afgerond wanneer de persoonlijke doelen zijn bereikt en wanneer jullie het vertrouwen hebben zelfstandig verder te kunnen gaan en terugval in het oude gedrag kunnen voorkomen.

Vanuit Your Coach Next Door worden diverse sociale activiteiten op het gebied van voeding en beweging georganiseerd om jullie extra te motiveren en ondersteunen bij het leefstijlprogramma.