Stichting Your Coach Next Door vrijgepleit door onafhankelijk onderzoek

Geen onrechtmatigheden geconstateerd in onafhankelijk onderzoek

Naar aanleiding van publicaties in Dagblad Trouw en Dagblad de Limburger, over de handelswijze van de Stichting Your Coach Next Door (YCND), heeft de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de stichting besloten om deskundig en onafhankelijk onderzoek te laten doen. Uit dat onderzoek is onomstotelijk vast komen te staan dat er bij Stichting YCND op geen enkele wijze sprake is van onjuist handelen of van onrechtmatigheden.

Extern deskundig onderzoek
Het onderzoek naar de handelswijze van de Stichting Your Coach Next Door, is uitgevoerd door het bureau ‘Retra Advies in Zorg’. Het bedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits, financiële processen en governance-aspecten.

  • Uit het onderzoek is gebleken dat er geen aanwijzingen of signalen zijn van onverantwoorde of onrechtmatige kosten gedaan door YCND.

  • De uitgevoerde projecten zijn volledig verantwoord onderbouwd met documenten.

  • Vanuit de uitvoerende partij van het basketbalproject Think Happen, is onderbouwd dat de uitgaven zelfs hoger waren dan de kosten.

  • Uit het onderzoek blijkt tevens dat er, naast drie geverifieerde facturen, geen enkele andere betaling is gedaan aan Think Happen als uitvoerende partij van het basketbalproject.

  • De samenhang tussen de gedane uitgaven en de geleverde prestaties tonen rechtmatigheid aan.

  • Er zijn veel positieve referenties van scholen, deelnemers, ouders, spelers en coaches over het verloop en uitvoering van over het basketbalproject van de Stichting YCND.

  • De artikelen in de media over vermeende onrechtmatigheden binnen het basketbalteam Rebels zijn niet verder onderzocht, gegeven het feit dat deze niet vallen binnen de bevoegdheden van YCND.

Aanbevelingen uit het onderzoek
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de Stichting YCND constateren, uit het verslag van het onderzoek, dat de recente groei van de activiteiten van YCND geen gelijke tred heeft gehouden met de governance en de interne beheersmaatregelen binnen YCND. Hoewel dit niet heeft geleid tot onrechtmatige betalingen, of het niet realiseren van beoogde en overeengekomen doelstellingen en prestaties, nemen de RvT en de RvB de adviezen die door de externe onderzoeker zijn gegeven over.

Maastricht, 4 april 2024

Schijn van belangenverstrengeling
In Dagblad Trouw en Dagblad de Limburger werd meermaals melding gemaakt van ‘een schijn van belangenverstrengeling’. Dit had alles te maken met de privé-relatie van de voorzitter van de Stichting Your Coach Next Door, mevr. Anita Vreugdenhil en dhr. Mike Rawson die betrokken was bij de uitvoering en coördinatie van een basketbalproject in samenwerking met BC Kimbria/Rebels. Dit basketbalproject betrof overigens slechts één onderdeel van de activiteiten van YCND om jongeren met obesitas in beweging te krijgen en te kunnen laten sporten.
Uit de onderzoeken blijkt dat er geen aantoonbare sprake is van daadwerkelijke belangenverstrengeling maar de schijn van belangenverstrengeling mogelijk wel is gewekt.
‘Ik betreur dat zeer,’ zo zegt voorzitter van bestuur mevr. Vreugdenhil in een reactie op het onderzoek. ‘Ik heb geen enkele intentie gehad om andere belangen te dienen dan die van de gezondheid van jonge mensen’, zo vervolgt zij.