Your Coach Next Door:
de verbinding tussen preventie en zorg

Stichting Your Coach Next Door (YCND) is begonnen als een afgeleide organisatie van Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare (COACH). Het leefstijlprogramma van COACH voor langdurige begeleiding van kinderen met obesitas is  onderdeel van het Maastricht UMC+. Om de drempel voor ouders en kinderen met overgewicht te verlagen, is in plaats van een doorverwijzing naar het ziekenhuis, een meer wijkgerichte benadering opgezet. Die wijkgerichte YCND benadering is in Maastricht getest en effectief gebleken. Mede dankzij de provincie Limburg en fondsen zoals de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht en het Elisabeth Strouven Fonds heeft YCND haar werkzaamheden kunnen uitbreiden. 

YCND is goed in het opzetten en gebruiken van netwerken, heeft via COACH een wetenschappelijk onderbouwde methode en leidt Centrale zorgverleners en Kinderleefstijlcoaches onder eigen vlag op.

De YCND-methode
De YCND-methode is een laagdrempelige en effectieve methode waarbij kind en gezin in contact worden gebracht met een coach (centrale zorgverlener en/of kinderleefstijlcoach) dicht bij huis:

  • Een coach die belemmerende en bevorderende factoren voor een gezonde leefstijl herkent.
  • Een coach die gezinnen motiveert om kleine stappen te maken om gezonder te leven.
  • Een coach die zo nodig helpt passend aanbod te vinden vanuit een lokaal netwerk (o.a. fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten).


De implementatie in Maastricht toont enthousiasme bij kinderen, ouders, professionals en vooral keiharde cijfers die laten zien dat het kinderen lukt een gezonder gewicht te bereiken. Deze goede resultaten vormen de basis voor de voortvarende uitbreiding van het YCND werkgebied.

Samenwerken met gemeenten

Door nauw samen te werken en het perspectief van het kind als uitgangspunt te nemen, wordt het gezamenlijke doel om kinderen gezond en gelukkig op te laten groeien bereikt. Kinderen leren de patronen in hun leefstijl te herkennen en te doorbreken.   

Ze worden uitgedaagd om activiteiten op te pakken die passen bij hun persoonlijkheden. Want of ze nu gaan voetballen, acteren, bezig zijn in de natuur of leren koken, het helpt allemaal om hen op een positieve manier naar zichzelf en naar hun omgeving te laten kijken. Het helpt hen om te veranderen. Om een gezonder gewicht te bereiken. Om hun sociale netwerken te verstevigen. En dus om op een prettige en laagdrempelige manier hun toekomst vorm te geven. Met een gezonde en gelukkige leefstijl als stevige basis.

En dat is precies waarom in steeds meer gemeenten in Nederland wordt gewerkt met de YCND-methode.
Wat kan YCND betekenen voor gemeenten:

  1. het faciliteren van de uitrol van de domein overstijgende netwerkaanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen in de regio. 
  2. het opleiden van regionale zorgverleners volgens de YCND methode in het eigen opleidingsinstituut.
  3. het beheren van het centraal aanmeldpunt voor kinderen die in aanmerking komen voor de YCND leefstijlinterventie.
  4. richting de zorgverleners: het verzorgen van de toeleiding naar de zorgverleners, monitoren en evalueren, borgen van de kwaliteit van de begeleiding en zorg en ondersteunen gemeenten bij het vormen van een multidisciplinair overleg structuur. Daarnaast ondersteunt en adviseert YCND de zorgverlener bij het opzetten en onderhouden van het netwerk.

Per gemeente kan geheel op maat ondersteuning worden geboden vanuit YCND.

Voor meer informatie en mogelijkheden tot samenwerking kan er contact met ons worden opgenomen door het invullen van ons contactformulier of via nummer +31(0)6 25 108 826

Samenwerken in Limburg

In Limburg wordt rond het thema overgewicht bij kinderen al jarenlang samengewerkt tussen verschillende partijen. Op basis van de positieve resultaten in Maastricht zijn meer partners en financierders bereid gevonden om de netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht verder op te schalen naar andere gemeenten. Dit gebeurt onder de naam Keigezond Limburg.  

Expertises YCND:

Ontwikkelen en verzorgen van opleidingen & na- en bijscholing.
De rol van de kinderleefstijlcoach en de centrale zorgverlener is belangrijk in de zorg-op-maat werkwijze dicht bij huis. Om kwaliteit en werkwijze volgens de YCND-methode te kunnen blijven garanderen, introduceert YCND haar eigen opleidingen bij zorgprofessionals. Hier worden zij opgeleid tot YCND-kinderleefstijlcoach of centrale zorgverlener. Zo kan worden voorzien in de groeiende vraag naar professionele begeleiding voor de preventieve zorg bij overgewicht en obesitas bij kinderen.

Samenwerkingspartner voor gemeenten bij het implementeren van een netwerkaanpak
Daar waar YCND nu nog met VGZ en CZ voor Limburg in een experimentele fase zit, is het succes al zo duidelijk en de aanpak dusdanig efficiënt dat een landelijke uitrol niet kan uitblijven. Het streven is om bekostiging van het programma via alle zorgverzekeraars te laten lopen. Het programma wordt dan standaard in de basisverzekering opgenomen, toegankelijk voor alle kinderen in Nederland. Tot de landelijke invoering kunnen andere zorgaanbieders in samenwerking met hun preferente zorgverzekeraars aansluiten bij de huidige innovatiebeleidsregel. Zo wordt het programma GO! in samenwerking met Menzis in diverse gemeenten in Gelderland uitgerold.

Wetenschappelijk onderzoek
De “dicht-bij-huis” aanpak van YCND is, mede dankzij COACH en Maastricht UMC+, wetenschappelijk onderbouwd en voortdurend in ontwikkeling. Door wetenschappelijk onderzoek wordt nieuwe kennis gegenereerd over de juiste aanpak van overgewicht en obesitas. YCND heeft laten zien dat haar programma werkt en bovendien leidt tot sterke netwerken in zowel de sociale als zorgdomeinen.

Actuele kennis en sturing
De “dicht-bij-huis” aanpak van YCND is, mede dankzij COACH en Maastricht UMC+, wetenschappelijk onderbouwd en voortdurend in ontwikkeling. Door wetenschappelijk onderzoek wordt nieuwe kennis gegenereerd over de juiste aanpak van overgewicht en obesitas. YCND heeft laten zien dat haar programma werkt en bovendien leidt tot sterke netwerken in zowel de sociale als zorgdomeinen.

YCND werkt continue aan het uitbreiden, vergroten en aanscherpen van haar actuele kennis, waardoor waardevolle sturing aan gemeenten gewaarborgd wordt
De preventie en behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen bevindt zich, zeker in vergelijking met veel andere zorgvraagstukken, nog in de kinderschoenen. Het is een jong en dynamisch gebied. De ontwikkelingen zijn constant in beweging en het uitbreiden van kennis is een continue proces. Voor YCND is kwaliteitsborging een vanzelfsprekendheid, evenals het op touw zetten van financieringen. YCND is betrokken bij alle actuele beslissingen en een belangrijke gesprekspartner voor participanten op verschillende niveaus, van beleidsmakers tot de mensen op de werkvloer. Deze waardevolle informatie en actuele kennis nemen wij mee tijdens het gehele proces van begeleiden van gemeenten.

Het YCND team

Prof. dr. Anita Vreugdenhil
Founder & Lecturer

Drs. Lisanne Arayess
Reseacher & Lecturer

Cara Op ‘t Eyndt
Office manager

Fleur Verkade
Project Manager

YCND events

YCND Open Dag Opleidingen

Wil jij als Kinderleefstijlcoach of Centrale Zorgverlener aan de slag? En kinderen en hun gezin een gezonde en gelukkige toekomst bieden? Ontdek dan de wetenschappelijk onderbouwde YCND methode, kom naar één van de Your Coach Next Door Open Dagen!

Data
Momenteel is er nog geen data bekend voor 2024. Mis het niet, schrijf je nu in via onderstaand formulier.

Alumni Events

Met nascholing en regelmatige intervisies met afgestudeerde YCND coaches waarborgen wij de zorgkwaliteit. Wij springen in op nieuwe ontwikkelingen bij de preventie van overgewicht bij kinderen en kinderobesitas. Tijdens onze Alumni Events kunnen oud-studenten informatie uitwisselen en van elkaar leren.

Data
De Alumni Events worden vanaf 2024 georganiseerd. Blijf op de hoogte en ontvang als eerste je uitnodiging door in te schrijven via onderstaand formulier.