Aanpak overgewicht bij kinderen

We zien het gebeuren. Om ons heen. Bij onszelf. Bij onze kinderen. Ons gewicht neemt toe. Het sluipt erin. Het doet wat met je. Fysiek en mentaal. En je leefpatroon doorbreken blijkt niet zo eenvoudig. Niet als volwassenen en zeker niet voor kinderen. Dat maakt hen kwetsbaar. Ze groeien ongezond en ongelukkig op en hebben door hun overgewicht of obesitas een verhoogd risico op bepaalde ziektes.

De praktische methode om een ongezonde leefstijl te doorbreken
Leefpatronen kunnen echter doorbroken worden. Met betrokken ondersteuning kunnen leefgewoonten veranderen. Stap voor stap. Voor kind en gezin. En dat is precies waarom in steeds meer gemeenten en in samenwerking met diverse (zorg)partijen wordt gewerkt met de YCND-methode. Een dankzij COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare, onderdeel van het Maastricht UMC+) wetenschappelijk onderbouwde effectieve én laagdrempelige methode. Een methode waarbij het kind de regie krijgt. Een aanpak waarbij een centrale zorgverlener of kinderleefstijlcoach samen met het kind in kaart brengt wat er speelt en welke oplossingen kunnen werken.

Your Coach Next Door: de verbinding tussen preventie en zorg
YCND introduceert haar eigen methode bij zorgprofessionals om kinderen met overgewicht te helpen een gezonder en gelukkiger leven te leiden. Your Coach Next Door biedt dicht bij huis begeleiding en toegang tot effectieve zorg voor alle kinderen met overgewicht. Hiermee wordt de verbinding tussen preventie en zorg gelegd. De methodiek van YCND is inmiddels zeer succesvol gebleken in Limburg.

Hier zijn onze professionals actief

Open dagen YCND

Wil jij als Kinderleefstijlcoach of Centrale Zorgverlener aan de slag? En kinderen en hun gezin een gezonde en gelukkige toekomst bieden? Ontdek dan de wetenschappelijk onderbouwde YCND methode, kom naar één van onze Open Dagen!

Alumni Events

Met nascholing en constante begeleiding van onze afgestudeerde YCND coaches waarborgen wij de zorgkwaliteit en springen we in op nieuwe ontwikkelingen bij de preventie en zorg voor kinderen met overgewicht. Tijdens onze Alumni Events kunnen oud-studenten netwerken, informatie uitwisselen en van elkaar leren.

Moeder Mareike & zoon Vincenzo
en hun bijzondere connectie met COACH/YCND

 

De 10-jarige Vincenzo heeft geen makkelijke start gehad in het leven, op 5-jarige leeftijd verloor hij plotseling zijn vader en stond moeder Mareike ineens alleen voor zijn opvoeding. Na een heftige periode van veel buitenshuis werken als verpleegkundige, merkte ze dat de vele uren weg bij haar zoon niet goed waren voor Vincenzo. Dapper nam Mareike de beslissing om zich voltijd te richten op haar zoon, zijn geluk en gezondheid.

 

Inauguratie Prof. dr. Anita Vreugdenhil
14 april 2023

De inauguratie van prof. dr. Anita Vreugdenhil tot Hoogleraar Leefstijl gerelateerde ziekten bij kinderen. Met in haar rede ook aandacht voor haar (en onze) missie om bij te dragen aan het creëren van een gezonde en gelukkige toekomst voor kinderen door verbetering van leefstijl. Met trots vertelt Anita over hoe de afgelopen jaren het zorglandschap voor kinderen met overgewicht en obesitas is ingekleurd met de vele stappen die wij samen hebben gezet.
Maar we zijn er nog niet! Met opgestroopte mouwen gaan we door met het doen van onderzoek, opleiden van coaches die met onze Your Coach Next Door aanpak willen werken en het geven en verbeteren van zorg aan kinderen met overgewicht en obesitas!

Partners over YCND

In 2021 volgde ze de opleiding Centrale Zorgverlener YCND. Deze rol vervult ze samen met haar werkzaamheden als Jeugdverpleegkundige bij GGD Zuid Limburg (Heerlen/Hoensbroek).
Antoinette Kec
Centraal Zorgverlener GGD Limburg Zuid, oud-student YCND
Willem is al jaren professioneel bezig met gezonde voeding en een vitale levensstijl. “Terug naar echt puur eten, zelf koken met smaak en vooral hier de producten en mensen uit de omgeving bij betrekken, dat is de manier vooruit.”
Willem Emons
Velorium & KookCreatie

Nationale Kinderobesitas Symposium

Op 14 oktober 2022 vond het eerste Nationale Kinderobesitas symposium plaats.

Waar we sterk in zijn

YCND is sterk in het opzetten en gebruiken van netwerken


YCND heeft een eigen wetenschappelijk onderbouwd leefstijlprogramma ontwikkeld


Doorlopend wetenschappelijk onderzoek staat garant voor constante doorontwikkeling van de YCND programma’s


Professionals worden opgeleid in het eigen YCND opleidingscentrum


> lees meer over YCND

Feiten en cijfers


kinderen volgen momenteel het YCND programma
0

van de deelnemers bereikt een gezonder gewicht
0 %

jeugdverpleegkundigen werkzaam als centrale zorgverlener voor YCND
0

van alle kinderen die over YCND horen willen starten met het programma
0 %

Aantal opgeleide Kinderleefstijlcoaches YCND
0

Onze partners

De werkwijze van YCND, de koppeling van een zelf opgeleide Centrale Zorgverlener of Kinderleefstijlcoach aan het kind met overgewicht en het gezin, leidt tot sterke netwerken binnen het sociaal domein, de zorgdomeinen en de private sector. Juist deze goede samenwerking tussen netwerkpartners is van groot belang voor een effectieve uitvoering van de interventie bij kinderobesitas.

YCND werkt intensief samen met tal van gemeenten, GGD ’s, ziekenhuizen, kennispartners, maatschappelijke partners en de private sector.