De YCND methode

Bij de wetenschappelijk onderbouwde YCND-methode ligt de inhoudelijke regie bij kinderen zelf. Zij geven aan welke fysieke en mentale problemen ze door hun overgewicht ervaren, wat ze willen aanpakken, waar voor hen de drempels te hoog zijn en waar ze hulp bij nodig hebben. De speciaal opgeleide centrale zorgverleners en de kinderleefstijlcoaches (deze laatsten begeleiden de kinderen met een medische indicatie voor obesitas) regisseren de gesprekken met het kind en organiseren waar nodig de zorg en activiteiten voor het kind. Zij houden vinger aan de pols, toetsen de voortgang en prikkelen kinderen om hun patronen te doorbreken. Dat doen ze niet alleen. Ze beschikken over een uitgebreid netwerk van o.a. fysiotherapeuten, diëtisten en kinderverpleegkundigen dat meewerkt en meedenkt.

Figuur toevoegen verschil CZV & KLSC

Desiree Lebens volgde de opleiding kinderleefstijlcoach van YCND

“Ik heb intussen al best veel kinderen gezien sinds de afronding van mijn opleiding tot kinderleefstijlcoach en zie dat inderdaad elke casus anders is. En hoewel we met de YCND-methode werken, zijn daarin wel verschillende manieren voorhanden om kinderen in beweging te brengen.

Het belangrijkste daarbij is het perspectief van het kind. Niet wij bepalen, maar zij krijgen zoveel mogelijk de regie. 
De oplossingen die we samen bespreken moeten immers voor hen haalbaar zijn.”

Samen patronen doorbreken

“Soms zijn de kinderen terughoudend als ze binnenkomen en moet je bijna de informatie uit hen trekken. Dat snap ik wel. Met overgewicht kampen is moeilijk voor hen. Erover praten helemaal. Ze weten zich geen raad met hun lichaam. Ze worden gepest of hebben moeite om vriendschappen aan te gaan omdat ze zich schamen. Ze komen in een vicieuze cirkel terecht waarin ze best willen sporten en er iets aan willen doen, maar geen oplossingen zien omdat ze zich zo generen. Als dan het thuisfront ook niet de juiste hulp kan bieden, dan is het een afglijdende schaal. Het is mijn taak als kinderleefstijlcoach om dat te doorbreken. Om ze daaruit te halen. Of beter gezegd om ze te leren zelf patronen te doorbreken. Dat doe ik door ze via onze YCND-methode telkens weer de regie terug te geven en te vragen wat voor hen belangrijk is, welke oplossingen dat zij zien en waar ze hulp bij nodig hebben. En die hulp kan heel eenvoudig zijn.”