Wil jij als Coach Next Door kinderen met overgewicht en hun gezinnen goed kunnen begeleiden bij het doorvoeren van haalbare en duurzame veranderingen in de leefstijl? En wil jij dit samen doen met andere hulpverleners binnen een lokaal netwerk? De opleiding Your COACH Next Door biedt je hiervoor de juiste handvatten.

Opleiding Centrale Zorgverlener

Wanneer jouw gemeente aan de slag gaat met YCND en je komt in aanmerking voor een rol als centrale zorgverlener dan kun je de opleiding YCND volgen.

Inhoud van de opleiding:
De opleiding bestaat uit vier hoofdonderdelen, te weten de opleiding zelf, gevolgd door een terugkomdag, 4 intervisie-bijeenkomsten en een eindgesprek.

 • Opleiding  
  De opleiding bestaat uit twee opeenvolgende klassikale dagen. 
 • Terugkomdag 
 • Intervisie 
  Na het afronden van de opleiding en de terugkomdag volgen 4 intervisie-bijeenkomsten. Deze intervisie-bijeenkomsten kunnen op verzoek online plaatsvinden.
 • Eindgesprek
  Na het afronden van de intervisie-bijeenkomsten vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt de eindopdracht besproken.

De totale duur van de opleiding bedraagt tien/elf maanden.

Vooropleiding: 
Een relevante HBO-opleiding in de zorg. 

Leerdoelen:

 •  Inzicht verkrijgen in de doelgroep ‘kinderen met overgewicht met een licht verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheidsrisico’ die in aanmerking komt voor YCND;
 •  Inzicht verkrijgen in de vormgeving van een lokaal netwerk;
 • Inzicht verkrijgen in ondersteuningsmogelijkheden die vanuit YCND geboden kunnen worden;
 • Inzicht verkrijgen in het voortraject wat wordt doorlopen voor aanmelding bij YCND.
 • Inzicht verkrijgen in de modulaire opbouw van YCND.
 •  Kunnen werken met de Handleiding voor de Centrale Zorgverlener;
 •  Inzicht verkrijgen in de beschikbare tools vanuit YCND;
 •  Ervaring opdoen met het gebruik van de tools;
 • Inzicht verkrijgen in de vormgeving en structuur van het Multidisciplinair Overleg (MDO);
 • Ervaring opdoen met het maken van een Plan van aanpak met kind en gezin;
 • Ervaring opdoen met het maken van een Terugvalpreventieplan met kind en gezin;
 • Oefenen met gespreksvaardigheden (o.a. motiverende gespreksvoering) d.m.v. rollenspellen.

Kosten:
Euro 1.275,- (inclusief BTW) (inclusief lunch en materiaal)

Aanmelden voor de opleiding:
 Stuur een mail naar info@ycnd.nl 

Voor meer informatie
Klik hier voor het programma.

 

Opleiding Kinderleefstijlcoach YCND

Goedbedoelde gezondheidsadviezen, zoals minder eten en meer bewegen lijken simpel, maar de uitvoering ervan is niet altijd even makkelijk. Wil jij als kinderleefstijlcoach kinderen met overgewicht en hun gezinnen goed kunnen begeleiden bij het doorvoeren van haalbare en duurzame veranderingen in de leefstijl? De opleiding Your COACH Next Door (YCND) biedt je hiervoor de juiste handvaten.

Inhoud van de opleiding:
De opleiding bestaat uit drie hoofdonderdelen, te weten de opleiding zelf, gevolgd door intervisie-bijeenkomsten en afsluitend een eindgesprek.

 • Opleiding  
  De opleiding bestaat uit 4 klassikale dagen, verspreid over 2 maanden. 
 • Intervisie
  Een half jaar na de start van de opleiding volgen 4 intervisie-bijeenkomsten. Deze intervisie-bijeenkomsten kunnen op verzoek online plaatsvinden.
 • Eindgesprek
  Na het afronden van de intervisie-bijeenkomsten vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt de eindopdracht besproken.

De totale duur van de opleiding bedraagt tien/elf maanden.

Vooropleiding:
Een opleiding tot leefstijlcoach, geregistreerd bij de BLCN. Voorafgaand aan de opleiding wordt in een persoonlijk assessment een inschatting gemaakt over het succesvol (kunnen) deelnemen aan de scholing. Idealiter heeft de deelnemer voorafgaand aan de opleiding tot leefstijlcoach een HBO-opleiding in de zorg gevolgd. Daarnaast zijn ervaring en affiniteit met de doelgroep van meerwaarde.

Leerdoelen:     

 • Inzicht verkrijgen in de doelgroep ‘kinderen met overgewicht en obesitas vanaf een matig verhoogd gewichts gerelateerde gezondheidsrisico’ die in aanmerking komt voor YCND;
 • Inzicht verkrijgen in de interpretatie van groeidiagrammen;
 • Inzicht verkrijgen in de comorbiditeit bij de doelgroep;
 • Inzicht verkrijgen in de inhoud van de te behandelen basisonderwerpen en aanvullende onderwerpen binnen het de thema’s voeding, beweging en gedrag (o.a. slaap en stress);
 • Inzicht verkrijgen in de vormgeving van een lokaal netwerk;
 • Inzicht verkrijgen in ondersteuningsmogelijkheden die vanuit YCND geboden kunnen worden;
 • Inzicht verkrijgen in het voortraject wat wordt doorlopen voor aanmelding bij YCND;
 • Inzicht verkrijgen in de modulaire opbouw van YCND;
 • Kunnen werken met de handleiding YCND;
 • Inzicht verkrijgen in de beschikbare tools vanuit YCND;
 • Ervaring opdoen met het gebruik van de tools;
 • Inzicht verkrijgen in vormgeving en structuur van het Multi Disciplinair Overleg (MDO);
 • Ervaring opdoen met het maken van een plan van aanpak met kind en gezin;
 • Ervaring opdoen met het maken van een terugvalpreventieplan met kind en gezin;
 • Oefenen met gespreksvaardigheden d.m.v. rollenspellen;
 • Inzicht verkrijgen in de digitale omgeving van YCND.

Kosten:
Euro 1375,- (inclusief BTW) (inclusief lunch en materiaal)

Aanmelden voor de opleiding:
Stuur een mail naar info@ycnd.nl

Voor meer informatie:
Klik hier voor het programma.