Informatie over de opleiding YCND

Wil jij als Coach Next Door kinderen met overgewicht en hun gezinnen goed kunnen begeleiden bij het doorvoeren van haalbare en duurzame veranderingen in de leefstijl? En wil jij dit samen doen met andere hulpverleners binnen een lokaal netwerk? De opleiding Your Coach Next Door biedt je hiervoor de juiste handvatten.

Opleiding Centrale Zorgverlener YCND

Wanneer jouw gemeente aan de slag gaat met YCND en je komt in aanmerking voor een rol als centrale zorgverlener YCND dan kun je de opleiding YCND volgen.

Deze opleiding duurt een half jaar en bestaat uit 2,5 opleidingsdagen en 4 begeleide intervisiebijeenkomsten.

Doelgroep:      
Toekomstige Centrale Zorgverleners Your Coach Next Door

Vooropleiding:
Een relevante HBO-opleiding in de zorg. Voorafgaand aan de opleiding wordt in een persoonlijk assessment een inschatting gemaakt over het succesvol (kunnen) deelnemen aan de scholing.

Leerdoelen:

 • Inzicht verkrijgen in de doelgroep die in aanmerking komt voor YCND
 • Inzicht krijgen in bevorderende en belemmerende factoren die van invloed zijn op de beoogde leefstijlverandering
 • Inzicht verkrijgen in de modulair opgebouwde leefstijlinterventie YCND uitgewerkt in de Handleiding Centrale Zorgverlener
 • Inzicht verkrijgen in en ervaring opdoen met de beschikbare tools vanuit YCND
 • Oefenen met gespreksvaardigheden (oa motiverende gespreksvoering) dmv rollenspellen
 • Inzicht verkrijgen in ondersteuningsmogelijkheden die vanuit YCND geboden kunnen worden
 • Inzicht verkrijgen in de vormgeving en onderhoud van een lokaal netwerk en de positionering van de centrale zorgverlener
 • Inzicht verkrijgen en groei doormaken in persoonlijk handelen door het deelnemen aan intervisie-bijeenkomsten

Kosten: Euro 1.050,- (inclusief lunch en materiaal)

Aanmelden voor de opleiding:  Stuur een mail naar info@ycnd.nl

Erkenning: Certificaat Centrale Zorgverlener Your Coach Next Door
Het certificaat Centrale Zorgverlener Your Coach Next Door wordt verkregen indien de deelnemer heeft deelgenomen aan:

 • De opleidingsdagen Centrale Zorgverlener Your Coach Next Door
 • 4 intervisiebijeenkomsten

Opleiding Kinderleefstijlcoach YCND

Met een aantal zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van YCND in een experimentele fase voor de doelgroep ‘kinderen met overgewicht en obesitas met een medische indicatie’. Dit betreft kinderen met overgewicht en bijkomende risicofactoren of comorbiditeit of het betreft kinderen met obesitas al dan niet met bijkomende risicofactoren of comorbiditeit. Voor deze doelgroep is altijd een verwijzing van een arts (huisarts, jeugdarts of kinderarts) noodzakelijk.

Naast een centrale zorgverlener als aanspreekpunt voor kind en gezin wordt een kinderleefstijlcoach betrokken bij de behandeling. In deze experimentele fase worden bij de BLCN geregistreerde leefstijlcoaches opgeleid tot kinderleefstijlcoach YCND.

De leefstijlinterventie is onderverdeeld in 4 modules. Mogelijk is de centrale zorgverlener en de kinderleefstijlcoach betrokken in module 1 t/m 4 dezelfde persoon. Het kan ook zijn dat het kind/gezin, na de uitvoering van module 1 en 2 door een centrale zorgverlener, doorverwezen wordt naar een kinderleefstijlcoach voor de uitvoering van de behandeling (module 3 en 4). Het streven is om de twee rollen (CZV en KLSC) in één persoon verenigd te hebben.

Deze opleiding tot kinderleefstijlcoach YCND duurt een half jaar en bestaat uit 3 opleidingsdagen en 4 begeleide intervisiebijeenkomsten.

Doelgroep: Toekomstige Kinderleefstijlcoaches Your Coach Next Door

Vooropleiding: Een opleiding tot leefstijlcoach, geregistreerd bij de BLCN. Voorafgaand aan de opleiding wordt in een persoonlijk assessment een inschatting gemaakt over het succesvol (kunnen) deelnemen aan de scholing. Idealiter heeft de deelnemer voorafgaand aan de opleiding tot leefstijlcoach een HBO-opleiding in de zorg gevolgd. Daarnaast zijn ervaring en affiniteit met de doelgroep van meerwaarde.

Leerdoelen:     

 • Inzicht verkrijgen in de doelgroep ‘kinderen met overgewicht en obesitas met medische indicatie, dus vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR)’ die in aanmerking komt voor YCND
 • Inzicht verkrijgen in de interpretatie van groeidiagrammen
 • Inzicht verkrijgen in de comorbiditeit bij de doelgroep
 • Inzicht verkrijgen in de inhoud van de te behandelen basisonderwerpen en aanvullende onderwerpen binnen het thema Voeding
 • Inzicht verkrijgen in de inhoud van de te behandelen basisonderwerpen en aanvullende onderwerpen binnen het thema Beweging
 • Inzicht verkrijgen in de inhoud van de te behandelen basisonderwerpen en aanvullende onderwerpen binnen het thema Gedrag (oa slaap en stress)
 • Inzicht verkrijgen in het voortraject wat wordt doorlopen voor aanmelding
 • Inzicht verkrijgen in de modulaire opbouw van YCND en de rolverdeling Centrale Zorgverlener en Kinderleefstijlcoach in de verschillende modules
 • Kunnen werken met de Handleiding YCND Module (1, 2,) 3 en 4
 • Inzicht verkrijgen in de beschikbare tools vanuit YCND
 • Inzicht verkrijgen in het werken met het werkboek voor kind en gezin met basisonderwerpen en aanvullende onderwerpen bij de thema’s Voeding, Beweging en Gedrag (oa slaap en stress)
 • Ervaring opdoen met het gebruik van de tools en het werkboek
 • Oefenen met gespreksvaardigheden (oa motiverende gespreksvoering) dmv rollenspellen
 • Inzicht verkrijgen in de vormgeving van een lokaal netwerk en de samenwerking met de kinderleefstijlcoach
 • Inzicht verkrijgen in ondersteuningsmogelijkheden die vanuit YCND geboden kunnen worden

Kosten: Euro 1275,- (inclusief lunch en materiaal)

Aanmelden voor de opleiding: Stuur een mail naar info@ycnd.nl

Erkenning: Certificaat Kinderleefstijlcoach Your Coach Next Door

Het certificaat Centrale Zorgverlener Your Coach Next Door wordt verkregen indien de deelnemer heeft deelgenomen aan:

 • De opleidingsdagen Kinderleefstijlcoach Your Coach Next Door
 • 4 intervisiebijeenkomsten